Muzeý

Daşoguz Welaýat Kitaphanasynyň Muzeýi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: - Kitap adamzadyň köňül nagşydyr,ol medeni gymmatlyk hökmünde ruhy baýlyga öwrülip,adamlaryň ýüreklerine ýol salyp bilýär.

Galereýa

Daşoguz welaýat kitaphanasynyň Türkmen Kitabynyň Muzeýi baý, gymmatly neşirleri bilen ünsümizi çekýär. Bu ýerde arap, türki, türkmen, gazak dillerinde- daş basma görnüşinde neşir edilen edebiýatlar bar. Bu kitaplar dürli ýyllara degişli bolup, kiril, köne latyn, arap elipbiýinde çap edilen. Meselem: nusgawy edebiýatymyzyň dürdäneleri Magtymgulynyň, Şeýdaýynyň, Şabendäniň, Seýdiniň, Zeliliniň, Keminäniň, Kätibiniň, Mollanepesiň, Magrupynyň, Çary Afzalyň, Berdi Kerbabaýewiň, Beki Seýtäkowyň, Aman Kekilowyň, Agahan Durdyýewiň eserleri, Lew Tolstoýyň “Hajymyrat” powesti muzeýde bar. Bulardan başgada taryhy, medeni ähmiýetli eserler, sözlükler bilen tanşyp bilersiňiz. Türkmen kitabynyň müzeýindäki kitaplar alymlarymyz, talyplar, okyjylar köpçüligi üçin gymmatly gollanma bolup durýr.

Daşoguz welaýat kitaphanasynyň Kitap muzeýindäki kitaplaryň sanawy

 1. Afzal, Çary. Goşgular. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1962. Türkmen dilinde kiril elipbiýinde.
 2. Aly beg we Baly beg. Poema. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1944. Türkmen dilinde kiril elipbiýinde.
 3. Kerbabaýew, Berdi. Amyderýa. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1931. Türkmen dilinde köne latyn elipbiýinde.
 4. Kerbabaýew, Berdi. Poemalar. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 5. Seýtäkow, Beki. Ot içinde. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 6. Durdyýew, Agahan. Bagtly ýigit. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 7. Kerbabaýew, Berdi. Batyr.- Aşgabat : Türkmen döwlet okuw, 1946. Türkmen dilinde köne letyn elepbiýinde.
 8. Kerbabaýew, Berdi. Kim bilmeşek. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1941. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 9. Tolstoý, L.N. Hajymyrat. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1935. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 10. Saýlanan eserler. — Aşgabat : Ylym, 1988. Türkmen dilinde arap elepbiýinde.
 11. Taňdawaly öleňder. — Almaty . 1959. Gazak dilinde.
 12. Türkmen poeziýasynyň antologiýasy. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1958. Türkmen dilinde kiril elepbiýinde.
 13. Seýdi. Goşgular. — Aşgabat : Türkmenistan, 1926. Türkmen dilinde arap elepbiýinde.
 14. Şeýdaýy. Gül- Senuber. Dessan. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1943. Türkmen dilinde kiril elepbiýinde.
 15. Şabende. Gül-Bilbil. Dessan. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1948. Türkmen dilinde kiril elepbiýinde.
 16. Zöhre-Tahyr. Dessan. — Taşkent. XIX asyrda daş basma görnüşinde arap elepbiýinde türkmen dilinde çap edilen.
 17. Sözlük. Türki dilde arap elepbiýinde.
 18. Rubagylar. – Taşkent, 1904. XX asyrda daş basma görnüşinde türki dilde arap elepbiýinde.
 19. Saýlanan eserler. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty,1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 20. Robinzon. — Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1934. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 21. Seýdi. Saýlanan eserler. – Agabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 22. Powest. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde latyn elepbiýinde.
 23. Saýatly- Hemra. Dessan. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1941. Latyn elepbiýinde.
 24. Saýlanan goşgular. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 25. Kerbabaýew, Berdi. Aýgytly ädim. Roman. 1-nji kitap. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 26. Saýlanan goşgular. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.  
 27. Kekilow, Aman. Goşgular. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 28. Seýdi. Saýlanan goşgular. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýaty, 1940. Türkmen dilinde köne latyn elepbiýinde.
 29. Taryh we geografiki sözlük. 6-njy jilt. – Istambul , 1898. Türki dilde.
 30. Taryhy kitap.Ýazylan senesi we çykan ýeri belli däl. Daş basma görnüşinde türki dilde arap elepbiýinde.
 31. Taryhy we geografiki sözlük.2-nji jilt. – Istambul, 1899. Türki dilde.
 32. Rus Dilinde
 33. Туркмения. Т 1. – Ленинград , 1929.
 34. Ковры Туркменской ССР. – Москва, 1952.
 35. Зелили. Отчизна моя. – Ашгабад : Туркменгиз, 1948.
 36. Махтумкули. – Ашхабад : Туркменгиз, 1941.
 37. Молланепес. Зохре и Тахир. – Ашгабад : Туркменгиз, 1948.