Gazetler we Žurnallar

Daşoguz Welaýat Kitaphanasynyň saýtynda ahli okyýjylar gazet ýa-da žurnal saýlap okap biler. Okamak üçin saýlan gazet ýa-da žurnalyň suradyna basyň.